Facultatea de Inginerie Mecanica

Departamentul de mecanică și tehnologii
Prof. dr. ing. Ioan Mihai

Telefon: +40 230 522978 / 105
Fax: +40 230 523743
E-mail: mihai.i @ fim.usv.ro
Cursuri
 • Motoare cu ardere interna
 • Climatizare si conditionare
 • Masini si instalatii termice
 • Mecatronica autoveh.-indr. laborator
 • Masini si inst.term.-indr.laborator
 • Termotehnica
 • Proiect Conditionare si Climatizare 2008
 • Simularea si asistarea proc. in instal. si echip. termice
 • Sist MCTR contr diag auto
 • MecFl Term Asit Calc
 • Sisteme MCTR ale autov
 • Mecatronica autovehiculelor
 • Mot Ard Interna - Indrumar lab

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Ilie Muscă

  Telefon: 004 0230 216147 int 205
  Fax: +40 230 520080
  E-mail: iliem@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Element finit-Curs
 • Organe de masini - curs - sem. 2
 • TRIBOLOGIE - curs -

 • Curriculum Vitae
 • CV Musca Ilie
 • Prof. dr. ing. Gheorghe Frunză

  Telefon: int. 193
  Fax:
  E-mail: frunza@fim.usv.ro
  Cursuri

  Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Marilena Lăcrămioara Glovnea

  Telefon: 0230216147/192
  Fax: 0230 520378
  E-mail: mglovnea@yahoo.com
  Cursuri

  Curriculum Vitae
  Conferenţiar universitar doctor inginer Alexandru Potorac

  Telefon: 0230 216147 / 205
  Fax:
  E-mail: alex@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Tolerante si Control Dimensional - Laborator
 • Tolerante si Control Dimensional - Laborator - Tabele
 • Fiabilitate Curs
 • Tolerante si Control Dimensional - Curs
 • Managementul Calitatii - Curs
 • Managementul Calitatii - seminar
 • management - curs
 • marketing - curs
 • strategii in afaceri si tehnici de negociere - curs
 • fiabilitate - seminar

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Conferenţiar universitar doctor inginer Mihail Ionescu

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: ionescu@fim.usv.ro
  Cursuri

  Curriculum Vitae
 • curriculum vitae.pdf
 • Şef lucrări universitar doctor inginer Luminiţa Irimescu

  Telefon: 0230 216147 / 208
  Fax:
  E-mail: luminita.irimescu@gmail.com
  Cursuri

  Curriculum Vitae
 • CV Luminita Irimescu
 • Conferenţiar universitar doctor inginer Delia Cerlinca

  Telefon: 0230216147/208
  Fax:
  E-mail: delia@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Desen Tehnic

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Conferenţiar universitar doctor inginer Delia Cerlinca

  Telefon: 0230216147/208
  Fax:
  E-mail: delia@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Desen Tehnic

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Şef lucrări universitar doctorand ingine Ion Ungureanu

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: ionut@fim.usv.ro
  Cursuri
 • suportcurs gd
 • suportcurs gd
 • suportcurs gd
 • aplicatii GD
 • aplicatt gd

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Şef lucrări universitar doctor inginer Cristian Pîrghie

  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Cursuri
 • Curs Fizica Generala
 • Indrumar de laborator Fizica

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Şef lucrări universitar doctor inginer Sergiu Spînu

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: sergiu.spinu@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Metode numerice - laborator
 • Statistica
 • Prelucrarea Datelor - indrumar lab
 • GD - test cunostinte minimale
 • PAC(CAD) - bilete examen
 • Proiectare asistata (CAD) - Laborator
 • Proiectare asistata - Proiect
 • Modelare si simulare in ing mec - laborator
 • Modelare si simulare in mecatronica - laborator
 • Modelare si simulare in economie - curs
 • Modelare si simulare in economie - laborator
 • Prelucrarea datelor sisteme informatice - exemple subiecte
 • Bazele.Proiectarii.Asistate.[curs.master]
 • Bazele.Proiectarii.Asistate.[lab.master]
 • Prelucrarea datelor - Subiecte colocviu
 • Bazele.Proiectarii.Asistate.[Teme.laborator]

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Lect. univ. drd. Liviu Martinescu

  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Cursuri
 • Note curs Expresie si comunicare

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Lector dr. Dorin Grădinaru

  Telefon: int 123
  Fax:
  E-mail: gradinaru@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Algebra liniara - Note de curs si aplicatii
 • Geometrie analitica - Note de curs
 • Algebra liniara - Note de curs
 • Statistica - breviar teoretic. Probleme propuse
 • Modelari numerice in teoria contactului elastic - teza doctorat
 • EAMN - note de curs
 • Elemente de teoria probabilităților - Note de curs și aplicații
 • Programare liniara - Note de curs si aplicatii
 • Teoria grafurilor - Note de curs si aplicatii
 • Matematici financiare - Note de curs si aplicatii
 • Metode numerice - Note de curs
 • Analiza matematica - Note de curs si aplicatii
 • Probabilitati - Note de curs
 • Programare liniara - Note de curs
 • ApMatEc
 • Matematici pentru ingineri. Culegere de probleme - partea I
 • Matematici pentru ingineri. Culegere de probleme - partea II
 • Algebra liniara - Seminar
 • Geometrie analitica - Seminar
 • Cercetari operationale

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Ș. l. drd. ing. Milan Crasi

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: cramil@fim.usv.ro
  Cursuri
 • note de curs
 • Principii fundamentale ale echipamentelor pentru procese industriale (EPI) Suport de curs
 • Senzori si Traductoare - Suport de curs
 • Senzori si Traductoare - Indrumar de laborator
 • Senzori si traductoare - suport de curs

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Asist. ing. Simion Patraş

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: patras@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Seminar ERM
 • Laborator ERM
 • Desen Tehnic
 • Practica Informatica

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Asistent universitar doctorand Vlad Zegrean

  Telefon: int. 214
  Fax:
  E-mail: zegrean@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Microprocesoare si microcontrolere - note de curs
 • Microprocesoare si microcontrolere - laborator
 • Bazele sistemelor mecatronice - L 1,2
 • Bazele sistemelor mecatronice - L 3,4
 • Bazele sistemelor mecatronice - L 5,6
 • PCLP
 • MPC - curs

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Asistent universitar doctorand Ovidiu Toader Rusu

  Telefon: 0230 216147 / 266
  Fax:
  E-mail: rusu.o@fim.usv.ro
  Cursuri

  Curriculum Vitae
  Prof. dr. ing. Lucian Severin

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: severin@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Curs Ergonomie
 • Carte MSSM
 • Curs ETF1
 • Curs Management
 • Curs PDPR 2
 • Indrumar PDPR
 • Investitii
 • Laborator Management
 • Curs PDPR1
 • Curs MTERP

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Mircea Ciobanu

  Telefon: int 210
  Fax:
  E-mail: mircea@fim.usv.ro
  Cursuri
 • BAGS Note de curs
 • Didactica Specialitatii
 • IMC - Indrumar
 • Curs Managementul Calitatii
 • Sisteme de Management Integrat
 • Manual de Management Integrat
 • Manual de Management Integrat

 • Curriculum Vitae
 • cv
 • lista lucrari
 • Prof. dr. ing. Dumitru Amarandei

  Telefon: +40522978/203
  Fax:
  E-mail: mitica@fim.usv.ro
  Cursuri

  Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Dumitru Iacob

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: iacob.d@fim.usv.ro
  Cursuri
 • CONTROLUL SI MASURAREA CALITATII Curs
 • STATISTICA Aplicatii
 • PRELUCRARI PRIN DEFORMARE PLASTICA LA RECE Curs
 • Deformarea electrohidraulica Carte
 • STATISTICA Curs

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Vasile Raţă

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: rata.v@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Curs siguranta in functionare
 • Curs metode si tehnici moderne de control
 • Tema raport evaluare
 • CURS EVALUARE SI EXPERTIZA PRODUSELOR
 • Curs Prelucrari Neconventionale
 • Curs Tehnologii Echopamente Prelucrari Neconventionale
 • Continut Dispozitive Tehnologice
 • Curs_DT2010

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Prof. dr. ing. Nicolai Băncescu

  Telefon: int 212
  Fax:
  E-mail: bancescu@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Management de mediu
 • Metrologie 3D
 • Metrologie legala
 • Tehnica informarii si comunicarii
 • Tehnici de alegere a materialelor - Lucrari de laborator
 • Tratamente termice

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Lista lucrari
 • Prof. dr. ing. Romeo Ionescu

  Telefon: int 260
  Fax:
  E-mail: romtit@fim.usv.ro
  Cursuri
 • programa analitica UIP Robotica
 • Programa analitica SFF

 • Curriculum Vitae
 • cv
 • Conferenţiar universitar doctor inginer Costel Mironeasa

  Telefon: interior 210
  Fax:
  E-mail: costel@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Curs Managementul proiectului - master
 • Curs audit
 • Curs Marketing
 • Curs Masini-unelte
 • Curs Managementul Proiectului - licenta
 • Curs Costurile calitatii
 • Curs Managementul afacerii

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Şef lucrări universitar doctor inginer Petru Cobzaru

  Telefon: int 211
  Fax:
  E-mail: cobzaru@fim.usv.ro
  Cursuri

  Curriculum Vitae
 • CV
 • Şef lucrări universitar doctor inginer Constantin Dulucheanu

  Telefon: int 212
  Fax:
  E-mail: dulu@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Economie

 • Curriculum Vitae
 • cv
 • Asist. drd. ing. Traian Lucian SEVERIN

  Telefon: +40 230 216147 / 211
  Fax:
  E-mail: severin.traian@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Curs Dispozitive Tehnologice 2010

 • Curriculum Vitae
 • CV
 • Prep. drd. ing. Marius Băeşu

  Telefon:
  Fax:
  E-mail: marius.baesu@fim.usv.ro
  Cursuri
 • Ingineria și Managementul Calității

 • Curriculum Vitae
 • CV